top of page
temple for the goods install.JPG

Temple for the goods 2018

stupa av trä, lastpallar, tjärpapp och vajer

bas 120 x 120 cm , höjd 550 cm

 

 

En stupa / chörten är en helig byggnad inom buddhismen som kan fyllas med reliker och offergåvor. Stupan är ett tempel och en plats för bön och kontemplation. Stupans olika delar representerar de fyra elementen och kröns av en symbol för tomrummet längst upp. Strukturen uppförs enligt bestämda föreskrifter om delarnas inbördes storlek och mått I relation till varandra, men kan variera i skala- från rikt utsmyckade monumentala kolosser till små konstruktioner i anspråkslösa material.

 

Jag utgick från en lastpalls mått när jag konstruerade min stupa, som var avsedd att vara en offerplats för den konsumtionsvara som jag använder oftast i min vardag- espressokaffe från Italien. Efter lite övertalning lyckades jag förmå rosteriet Musetti i Italien att sponsra mig med en lastpall fylld med kaffebönor för projektet. Stupan konstruerades i stort sett uteslutande av delar från lastpallar enligt de föreskrifter för mått som angavs.

 

Under utställningen på SKF Konstnärshuset utförde jag en ritual där jag malde kaffe som hälldes på skulpturen i en växande hög. En liten del av det nymalda kaffet fick användas till att brygga kaffe med- om det fanns besökare på plats att bjuda. Jag spelade in en del av min performance och skickade videon till Musettis marknadsavdelning för att sluta kretsloppet av varor och tjänster. Efter utställningen revs stupan och lämnades till återvinning.

bottom of page